КиМ Принт предлага следните услуги

- Разработване на рекламни и комуникационни стратегии.

- Разработване на цялостен брандинг на клиента.

- Разработване на текстове, дизайн и предпечат и печат на рекламно-информационни материали /брошури, дипляни, бланки, карти и тн/.

- Внос на рекламни сувенири.

- Дизайн, предпечат и печат на рекламни сувенири и визии.

- Медия планиране и закупуване на рекламни площи и време в регионални и национални печатни и аудио-визуалните медии.

- Изработка на аудио- и видеоклипове, рекламни карета и ПР-публикации.

- Разработване на интернет страници и профили в социалните мрежи.

Copyright © КиМ Принт. Всички права запазени.
КимПринт във facebook Skype